The UK development organisation and membership
body for community and participatory dance
You are here:> Home > Creative Programmes > 11 Million Reasons to Dance > 11 Million Reasons to Dance: Cymru
11 Million Reasons to Dance: Cymru
11 Million Reasons to Dance: Cymru digital exhibition

20 stunning images taken by international photographer Philip Hatcher-Moore.

The 11 Million Reasons to Dance: Cymru exhibition is part of a dance participation programme that took place across Wales in 2021 with disabled and non disabled participants. The project aimed to support a positive change for disabled people to take part in dance.

The bilingual audio description files are available below.

If you would like to book the exhibition in your venue, organisation or school, please contact info@communitydance.org.uk

In 2021 People Dancing worked with a consortium of Welsh partners to deliver 11 Million Reasons to Dance: Cymru a strategic programme of activity that supported the development of inclusive dance practice.

The project was inspired by the existing Arts Council England funded 11 Million Reasons to Dance photography exhibition created in 2014 which positively profiled D/deaf, sight impaired, neurodivergent and disabled people who dance.

Funded by Arts Council of Wales, the programme worked with four main delivery partners: Artis Community, Dawns I Bawb, Impelo and New Dance.

Dance artists from the four organisations and wider partners worked alongside People Dancing Associate Artist Kimberley Harvey on a professional development training and mentoring programme to develop their inclusive dance practice.

Image: Artis Community in rehearsals.

The project also supported four creative projects working with disabled participants in communities across Wales. The project participants worked with internationally renowned photographer Philip Hatcher-Moore and took part in a photography shoot that launched a brand-new bilingual Welsh photography exhibition that aims to tour across Wales in 2022 and beyond. (see below to view the exhibition)

The exhibition was due to tour across Wales during 2021 but due to Covid-19 this was put on hold. Plans are in place to tour the Welsh exhibition in 2022. 

Wider supporting partners including Ballet Cymru, Krystal Lowe, Theatre Soar and Disability Arts Cymru, alongside disabled freelance artists formed a strategy group for the 11 Million Reasons to Dance: Cymru project focused on creating strategic next steps in making an impactful change to the lives and experiences of disabled dancers across Wales.

As part of the project culmination, In September 2021 People Dancing hosted an online bilingual Cymru themed networking event. Speakers included Jenny Stoves, Arts Council of Wales, Andrew Miller, disability consultant and advocate, Corali Dance Company, and project partners.

The event was attended by over 60 people from across Wales and the rest of the UK and brought together dance industry professionals to connect across borders and profile work taking place in and across Wales. Scroll down for more information.

Image: Artis Community Virtual Class.

Alongside the activities listed above, a document in Welsh and English was created in partnership with Unlimited to support venues and organisations in Wales who would like to develop their working practice with disabled artists and generally around access and inclusion. The documents are a free resource and are available here. 

The project resources include:

  • Documents (in English and in Welsh) for organisations and venues wanting to develop their working practice around access and inclusion
  • The bilingual digital exhibition
  • A collection of photography, film and feedback from those who took part in the work.

If you are a venue or organisation and would like to enquire about booking the exhibition, or you would like more information about the project and its legacy, please contact: Louise Wildish – Director of Engagement louise@communitydance.org.uk

Lead artist: Kimberley Harvey – Online Training. Partners: New Dance; Impelo; Dawns I Bawb; Artis Community; Arts Council Wales. Wider partners: Ballet Cymru; Disability Arts Cymru; Theatre Soar.

Films and images

The following short films and images are behind the scenes footage from the photography shoots during the 11 Million Reasons to Dance Cymru photography exhibition.

  

Footage and images from Impelo, Dawns i Bawb, New Dance and Artis Community

 

This film is footage of behind the scenes as part of the 11 Million Reasons to Dance: Cymru project that took place in 2021.

Maes Hyfryd New Dance rehearsal

Impelo behind the scenes

11 Million Reasons to Dance Network event

This 11 Million Reasons To Dance Network event took place on Thursday 16 September 2021, 13:30 - 17:00. See below for further information.

 

Sian Green takes centre stage as Nina Sayers in this image inspired by the film Black Swan. Photo: Sean Goldthorpe.

Our next 11 Million Reasons to Dance Network Event will be a longer event for artists, individuals and organisations who aim to embed inclusivity at the heart of their work. Planned as part of the Arts Council Wales funded 11 Million Reasons to Dance: Cymru project to celebrate its culmination, and originally to be hosted in rural Wales, this now online event will have a Welsh theme, yet is still relevant to those working across the UK.

Speakers will deliver sessions on several areas of practice related to access and inclusion which supports disabled, deaf, neurodiverse and sight impaired artists and participants to engage in dance. Confirmed speakers include:

  • Jenny Stoves from Arts Council Wales, who will discuss Welsh strategy and the current landscape;
  • Andrew Miller, Cultural Consultant, Broadcaster, Disability Champion, who will talk about the 7 principles;
  • Corali Dance Company, who will present on the importance of disabled leaders;
  • Ballet Cymru, who will present a short live performance.

We will also have a number of artists and organisations leading breakout groups during the day.

The programme will also celebrate the learning and culmination of the People Dancing 11 Million Reasons to Dance: Cymru project, funded by Arts Council Wales with the exclusive first-seen launch of the new photography exhibition by internationally renowned photographer Philip Hatcher-Moore.

We will share a full programme schedule with you by email closer to the date. 

Places on this event are FREE to all. They will be allocated on a first-come, first-served basis as places are limited.

Bookings for this event are now closed 

Bydd ein digwyddiad rhwydweithio 11 Million Reasons to Dance nesaf yn ddigwyddiad hirach i artistiaid, unigolion a sefydliadau sy'n anelu at wreiddio cynwysoldeb wrth wraidd eu gwaith. Wedi'i gynllunio fel rhan o'r prosiect 11 Million Reasons to Dance: Cymru i ddathlu ei benllanw, ac i'w gynnal yn wreiddiol yng nghefn gwlad Cymru, bydd gan y digwyddiad ar- lein hwn thema Gymraeg, ond mae'n dal i fod yn berthnasol i'r rhai sy'n gweithio ledled y DU.

Bydd y siaradwyr yn cyflwyno sesiynau ar sawl maes ymarfer sy'n ymwneud â mynediad a chynhwysiant sy'n cefnogi artistiaid a chyfranogwyr anabl, byddar, niwroamryw a nam ar eu golwg i gymryd rhan mewn dawns. Ymhlith y siaradwyr sydd wedi'u cadarnhau mae: Andrew Miller, Ymgynghorydd Diwylliannol, Darlledwr, Hyrwyddwr Anabledd, a fydd yn siarad am y 7 egwyddor; Jenny Stoves o Gyngor Celfyddydau Cymru, a fydd yn trafod strategaeth Cymru a'r dirwedd bresennol; Cwmni Dawns Corali, a fydd yn cyflwyno ar bwysigrwydd arweinwyr anabl; a Ballet Cymru, a fydd yn cyflwyno perfformiad byw byr. Bydd gennym hefyd nifer o artistiaid a sefydliadau yn arwain grwpiau ymneilltuo yn ystod y dydd. Bydd y rhaglen hefyd yn dathlu dysgu a phenllanw prosiect People Dancing 11 Million Reasons to Dance: Cymru, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda lansiad cyntaf yr arddangosfa ffotograffiaeth newydd gan y ffotograffydd o fri rhyngwladol Philip Hatcher-Moore.

Byddwn yn rhannu amserlen rhaglen lawn gyda chi trwy e-bost yn agosach at y dyddiad.

Lleoedd AM DDIM.

Cefnogir y digwyddiad hwn gan ddehonglwyr BSL a bydd capsiynau caeedig (CC) ar gael. Er mwyn ein helpu i'ch cefnogi orau ar y diwrnod, nodwch eich gofynion mynediad (gan gynnwys BSL a CC) ar eich ffurflen bwcio.

Sylwch: Os ydych chi'n bwcio ar y digwyddiad hwn ac yna'n methu mynychu, gofynnwn i chi roi gwybod i ni fel y gallwn ryddhau'r lle i rywun arall wrth i'n digwyddiadau werthu allan ac wrth i ni redeg rhestrau aros.

Llun: Sian Green yn cymryd y llwyfan fel Sayers Nina yn y ddelwedd hon a ysbrydolwyd gan y ffilm Black Swan. Llun: Sean Goldthorpe.